అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగాలు 2023 | 10th పాస్ ఐతే చాలు సొంత గ్రామాలలో ఉద్యోగాలు భర్తీ

అంగన్‌వాడీ ఉద్యోగాలు 2023

Anganwadi jobs 2023 సొంత గ్రామములో పరిమినెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని సాధించాలనుకునే వారందరికీ ఈ పోస్టు ద్వారా రెండు నోటిఫికేషన్లు విడుదలయ్యాయి తెలియజేస్తాము. 10వ తరగతి పాసైన …

Read more