ఆధార్ కార్డ్: ఆధార్ కార్డుపై పార్లమెంటు చరిత్రాత్మక తీర్పును ఇచ్చింది! ఈ ఉత్తర్వు నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి రానుంది

ఆధార్ కార్డు

ఆధార్ కార్డ్: ఆధార్ కార్డుపై పార్లమెంటు చరిత్రాత్మక తీర్పును ఇచ్చింది! ఈ ఉత్తర్వు నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి రానుంది పార్లమెంట్‌లో జరుగుతున్న సమావేశాల్లో కొత్త 21 బిల్లుల్లో …

Read more