ప్రభుత్వ ఆరోగ్య శాఖా లో భారీ గా 6 వేల ఉద్యోగాలు కొత్త నోటిఫికేషన్

ప్రభుత్వ దవాఖానల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను సర్కార్ సన్నాహాలు ! ప్రభుత్వ ఆరోగ్య శాఖా లో భారీ గా 6 వేల ఉద్యోగాలు కొత్త నోటిఫికేషన్  వివిధ …

Read more