గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2, JL, DLతో సహా 1,446 పోస్ట్‌ల కోసం ఇటీవలి నోటిఫికేషన్లు

గ్రూప్‌-1, గ్రూప్‌-2, JL, DLతో సహా 1,446 పోస్ట్‌ల కోసం ఇటీవలి నోటిఫికేషన్లు గత ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టిన పదవులను పక్కనబెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పని తీరును వెతుక్కోవాలనేది …

Read more