సెప్టెంబర్ 30లోపు రేషన్ కార్డుదారులు ఇలా చేయండి! కేంద్రం నుండే కొత్త రూల్ వచ్చింది

సెప్టెంబర్ 30లోపు రేషన్ కార్డుదారులు ఇలా చేయండి! కేంద్రం నుండే కొత్త రూల్ వచ్చింది అక్రమాలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రేషన్ కార్డుకు ఆధార్ కార్డును అనుసంధానం …

Read more

కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో మీ మొబైల్‌లో రేషన్ కార్డ్ మరియు ఆధార్ కార్డ్ లింక్ చేయండి, ఇక్కడ లింక్ చూడండి

Link Ration Card and Aadhaar Card

కేవలం ఐదు నిమిషాల్లో మీ మొబైల్‌లో రేషన్ కార్డ్ మరియు ఆధార్ కార్డ్ లింక్ చేయండి, ఇక్కడ లింక్ చూడండి హలో ఫ్రెండ్స్, చాలా మంది ఇప్పటికే …

Read more