మరికొద్ది రోజుల్లో వారి రేషన్‌కార్డు రద్దు కానుండడంతో ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చింది.

BPL Ration Card

Ration Card: మరికొద్ది రోజుల్లో వారి రేషన్‌కార్డు రద్దు కానుండడంతో ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధనలను అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇప్పుడు అలాంటి రేషన్ కార్డులను రద్దు చేయాలని రాష్ట్ర …

Read more